• OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP

Senelik İşlerin Planlanması

Apartman ve tesisin işletme projesinde o sene yapılması gereken büyük projeler olabilir (Su arıtma, otopark tanzimi, doğalgaz tesisatı gibi). Ancak bu kapsamlı işlerin dışında yapılması tavsiye edilen rutin işler de vardır.

Yöneticinin yapmasının gereken görevlerinden zorunlu olduğugörevlerin bazıları aşağıda listelenmemiştir.

**Para toplanması -Ödemelerin yapılması-hesapların takibi-makbuzların yazılması.-ödemeyenlerin icra takibi gibi konular zaten yöneticinin doğal görevlerinden olduğu için aşağıda yazılmamıştır.