• OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP

Yönetim - Apartman Yöneticisi - Apartman Yöneticisiliği | Kurumsal

Hizmet Alanları..:

 • Toplu yaşam alanlarının tüm mekanik ve elektrik tesisatları ile bahçe bakımı, servis hizmetlerinin yapılması
 • Residance, plaza, konut, alış veriş merkezi, iş merkezi, tesis, site ve apartmanalara profesyonel yönetim, denetim ve bakım hizmetlerinin verilmesi.

Profesyonel Yönetim Hizmetlerini ÖZENGROUP'a devretmek için

 • Genel kurulunuzda bu yönde bir karar alıyorsunuz.
 • ÖZENGROUP ile sözleşme yapıyorsunuz
 • Apartmanınızdan (Binanızdan) bir denetici seçiyorsunuz.
 • Binanız adına bir yönetim hesabı açılarak banka hesap kontrolü sağlamak için yetki veriyorsunuz.
 • şletme projesi henüz yapmadıysanız geçmiş sene mali verilerine dayanarak projenizi yapıyoruz.
 • Gerekirse olağan üstü genel kurul yaparak ÖZENGROUP profesyonel yönetim sistemi işleyişi hakkında tarafınıza bilgi vererek yönetmeye başlıyoruz.
Yönetim Politikası

ÖZENGROUP'nın yönetim politikası, kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği tüm projeler ve bunların sonucunda işveren ve müşterilerine sunduğu tesisler, konutlar, binalar ve hizmetlerle oluşturduğu güvenin devam ettirilmesi ve ÖZENGROUP imajının toplum ve paydaşlar gözünde "yaşam kalitesini artıracak yönetim hizmeti sunan güvenilir firma" olarak oluşmasını sağlamaktır.

ÖZENGROUP'da, kurumuş olan Entegre Yönetim Sistemi kapsamında projelerin sözleşmelere, işverenin isteklerine, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Çevre, çevreyi etkileyen unsurlar ve kirlenmeyle ilgili yönetmelik ve yasal düzenlemelere sadık kalacak şekilde yürütülmesi ve belirlenen süre içerisinde teslim edilmesi temel esastır. Kalite Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sisteminden oluşan Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli artırılması için ÖZENGROUP'un paydaşlarına sunduğu ürün ve hizmetlerin sonuçlarında belirleyici rol üstlenen süreçlerin performans göstergeleri belirlenecek, ölçülebilir hedefler konulacak ve "gelişmeler takip edilecektir.

ÖZENGROUP sürdürülebilir başarı için; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularındaki yasal mevzuat ve yönetmelikleri uygular, takip eder.

ÖZENGROUP çalışanları sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerde bu politikaları uygulamaya geçirmek üzere;

Alacağı kararlarda ÖZENGROUP imajını ve Paydaşlarının ihtiyaçlarını ön planda tutacak, Sorumluluklarının bilincinde olacak ve gerektiğinde inisiyatif kullanacak, bireysel sorumluluklarını yerine getirirken, çalışma arkadaşlarının başarısı için de çaba gösterecek, mevcut bilgi ve tecrübelerini çalışma arkadaşları ile paylaşacak ve politikalara uyum için gereken hassasiyeti gösterecektir.

Kalite Vizyonu

ÖZENGROUP, kurulduğu 13 Nisan 1994 yılından beri; kazandığı tecrübeyi profesyonel yönetim değerleriyle bütünleşmiş bir kurumdur. Geliştirdiği yönetim anlayışıyla, değişime odaklanan ve başarının sırrının değişimi yönetmekten geçtiğini bilen ÖZENGROUP; 2000 yılından itibaren eğitime öncelik vermiştir. ÖZENGROUP ; "Sürekli Eğitim, Sürekli Değişim" sloganıyla YÖNETİM yaşamının her alanını derslik olarak kullanmıştır.

ÖZENGROUP, 2000 yılından itibaren "Mutlak Müşteri Memnuniyeti" yönetim anlayışını ön plana çıkışıyla başlayarak stratejilerini bu ilke üzerine kurmuştur.

"Toplam Kalite Felsefesi"nin katılımcı bir yönetim anlayışı olduğunu, her bireyin verimini, yaratıcı yetenek ve becerisini kullanamayan organizasyonların başarılı olamayacağını bilen ÖZENGROUP; yönetim süreçlerinin bütününü ifade eden "sistem kalitesi"ni esas almıştır.

ÖZENGROUP, toplam kalite felsefesinden kopulması halinde, kurumsal sürekliliğinin güvencesinden söz edilemeyeceğini ve bu tür yönetimsel zayıflamalar ve zafiyetlerin kaçınılmaz olacağını bilmektedir. ÖZENGROUP; kalite kavramını, üretim sürecinin her aşamasında, tüm çalışanların kaliteden sorumlu olduğu yaklaşımıyla "biz" bilincinin yerleştirilmesine önem vermekte ve bireyi birey yapan özelliklere öncelik tanımaktadır.

Çünkü, ÖZENGROUP "Toplam Kalite Felsefesi"nin; yeni bir yönetim kişiliği ve kurum kültürü olduğunu bilmektedir. Bu nedenle "Entegre Yönetim Sistemi"nin birinci aşaması olarak; ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına başlayarak 08.01154 sertifika numarasıyla TÜRKAK tan başarıyla belge almıştır.

ÖZENGROUP , ISO 9001 çalışmalarını nicelik değişimi olarak görmektedir. ISO 9001 sistem standartlarını yerine getirme çalışmalarını yaparken bile, yaşamın bütünlüğü ilkesi içinde bireylerin farklılıklarını, onların yaratıcılıklarını, ilke ve değerlerini hep ön planda tutmaya özen göstermiştir.

Bu anlayış içerisinde, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Güvenliği ve İş Sağlığı Yönetim Sistemi kurularak üç yönetim sistemi, her düzey ve alanda uygulanmaya başlamıştır .

ÖZENGROUP, "müşteri" kavramını farklı algılayan bakışı ile, sadece hizmet alan dış müşteri memnuniyetini değil; çalışanların motivasyon ve mutluluğunu da önemsemektedir.

ÖZENGROUP; temel çıkış noktasını, "kurumsal değerlere sahip çıkarak Avrupa Birliği standartında bir YÖNETİM şirketi oluşturmak" şeklinde belirlemiştir.

Danışmanlık Ücretleri

Danışmanlık ücretimiz 350TL / Saat olmak üzere ücretlendirilmektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen arayınız.

Önemli Not: Yönetim danışmanlığı Özengroup tarafından apartman, site, residance ve tesislerden ödenmiş bulunan yönetim danışmanlığı hizmetleri ilk faturalarından Mahsup edilecektir.

NOT:

Sözleşmelerimiz bir yıllıktır ancak hizmetlerimizden menmun olmadığınız takdirde bir ay öncesinden tarafımıza yazılı haber vererek tek taraflı olarak ÖZENGROUP bina yöetim sözleşmesini fesih hakkınız herzaman için mevcuttur.