• OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP

Yıllık Faaliyet Raporu Örneği

KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

..............................APARTMANI YÖNETİM KURULU

2006-2007 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

........................Apartmanı yönetim kurulu olarak,Nisan 2006-Nisan 2007 dönemi içerisinde genel kurukun verdiği yetki ve alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüş;01 Mayıs 2007 de yapılması planlanan olağan genel kurula bilgi vermek amacıyla yapılan çalışmalar aşağıda genel kurulun görüşlerine sunulmuştur.

Dönem içerisinde apartmanımızın yağmur derelerinin yenilenmesi,apartman dış cephesinin boyatılması,asansörün aylık bakımlarının zamanında yapılması,brulörlerinyıllık bakımının yapılması,yangın tüplerinin yıllık periyodik yenilenmesi ,kapıcı dairesine aspiratör takılması,pencere denizliklerinden giren suyun önlenmesi için denizliklere silikon sürülmesi ve bahçedeki dalları uzayan ağaçların budanması ile apartmanımız için hayati önem taşıyan kalorifer yakıtı alımı işleri ilgili firma ve şahıslarca toplantılar düzenlenerek ödemeler zamanında yapılarak hizmetlerin aksamaması sağlanmıştır.

Apartmanımızın menfaatleri azami gözetilerek tüm olumsuzluklara gerekli müdahaleler yapılmış kurallara uygun olarak en iyi hizmet verilmesi yolunda çaba harcanmıştır.

Apartmanımızda bulundurulması gereken alet ve avadanlıklar,tüm demirbaş eşyalardemirbaş defterine kaydedilmiştir.

Apartman yönetim kurulunun bir yıllık faaliyeti sırasında yaptığı harcamalar ve gelirlerin dökümü ek'te bilgilerinize sunulmuştur.

GELİR
1-Yakıt Gideri
2-Elektrik Gideri
3-Su Gideri
4-Kapıcı Gideri
5-Bakım Onarım Gideri
6-Dış cephe Boya gideri
7-Asansör ve Brulör Bakım
8-Demirbaş Gideri
9-Temizlik Gideri
10-Muhtelif Giderler
GİDERLER
3.500.-TL
600.-TL
850.-TL
1.700.-TL
400.-TL
5.000.-TL
1.000.-TL
500.-TL
120.-TL
50.-TL

---------------------------------+-------

TOPLAM
13.720.-TL
GELİRLER
1-Aidat Gelirleri
2-Faiz Gelirleri
14.000.-TL
900.-TL

---------------------------------+-------

TOPLAM
14.900.-TL
GELİRLER TOPLAMI
14.900.-TL
GİDERLER TOPLAMI
13.720.-TL
MEVCUT : 1.180.-TL(Apartman yönetimi banka hesabında)

Genel Kurulun bilgisine saygıyla sunulur(15.04.2007)

......................APARTMANI YÖNETİM KURULU