• OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP

Aylık prim ve hizmet belgesi örneğini görmek için lütfen tıklayınız

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ

İşveren, her ay ücretlerden kestiği SSK işçi ve işveren paylarını bir sonraki ayın sonuna kadar SSK'ya ödemek zorundadır. Gerek işçi ve gerekse işveren primleri aylık prim ve hizmet bildirgesi ile bildirilerek ödenmek zorundadır.

Yeni düzenlemeye göre sigortalıların primleri ve prim ödeme gün sayıları ile diğer bilgilerine ilişkin bugüne kadar ayrı ayrı alınan;

  • "Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi",
  • "Aylık Sosyal Güvenlik Destek Prim Bordrosu"
  • "Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosu"

Tek belge olarak birleştirilmiş hali "AYLIK PRİM ve HİZMET BELGESİ" olarak tanımlanmaktadır.

Belgeye çalışanların toplam bir ay içinde elde ettikleri kazançları, çalışılan süre ve işveren payları topluca yazılır. İşçilerin bir ay içinde elde ettikleri kazançlarına prime esas kazançlar toplamı denir. Prime esas kazançlar üzerinden hesaplanan primleri daha detaylı ele almamız gerekir.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitim gören öğrencilere, sigorta primine esas kazanç tutarları, asgari ücretin % 30'undan aşağı ücret ödenemez.