• OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP

Hukuk

 • Giriş
 • Kira Sözleşmeleri
 • Hukuk servisi alışveriş merkezi içinde bulundurulmalıdır,
 • Kiracılar ile olan sorunlar hukuk servisine en kısa sürede iletilerek problemin büyümesi engellenmeli, çözüme kavuşturulmalıdır,
 • Mağazalar kira sözleşmelerinde bulunan şartlara uygun nitelikte olmalıdır,
 • Dekor ve taditlatların sözleşme ve teknik şartlara uygun olarak yenilenmesi veya yapılması gerekmektedir,
 • Sözleşmelerin imzalanmasından sonra açılış yapılınacaya kadar olan safhalar dikkatle incelenmelidir,
 • Sözleşmelerde dikkate alınması gereken konular ayrıntılı olarak belirtilmelidir,
 • Borçlular ve diğer hukuki sorunlar listesi tutulmalı ve sürekli güncel halde tutulmalıdır,
 • Sözleşme özeti düzenli olarak çıkarılmalı ve arşive konulmalıdır,
 • Kira listesi oluşturulup, bu liste düzenli bir şekilde güncellenmeli ve borçlular tespit edilip hukuki işlemlerin yapılması gerekli yerlere başvurulmalıdır.