• OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP

Genel Bilgi

Tüzükler: Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yol ve uygulayacağı hükümleri gösterir maddelerin hepsi.

Yönetmelik: Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacı ile bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince hazırlanan düzenleyici kuralların tümü.

*Apartman ve site yöneticilerinin kanunlara aykırı davranmaları tabii ki düşünülemez ancak kanunların uygulanışı konusunda ilgili yönetmelikler ve tüzükleri bu web sitesinde ayrı bir bölümde topladık.Web Sitesine Ücretsiz Üye Olarak Bunların tamamına ulaşabilirsiniz.

*Yönetim işlerini sürdürürken Yönetmelikler ve tüzükler gereği bazı matbu evrak ve standart belgeler kullanılmaktadır.(Örn. Personel İzin Kayıt Defteri) İşte bütün bu belgelere Gold Üye olarak ulaşabilirsiniz.

Ayrıca bütün Kanun Tüzük ve Yönetmeliklerin en çok kullanılan kısımları (En son değişiklikleri ile)vakit kazandırmak amacı ile ilgili sayfalara işlenmiş tamamını merak edenlere ise ilgili sayfada linkler temin edilmiştir.