• OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP

Yönetim Nedir?

Günümüzün gelişmiş yapılarında insaların iç içe yaşıyor olması, apartman, site, iş hanı, havaalanı, alışveriş merkezleri gibi alanların amatör veya emekli kişiler tarafından doğru yönetilmediği gözlenmiştir. Batılı ülkelerdeki gibi profesyonel yönetim çağdaş bir gereksinim olmuştur.

Toplu yapı yönetimini en doğru şekilde yapabilmek için bir takım kanun ve kurallara itaat etmeliyiz.

 • Anayasalar,
 • Kat mülkiyeti kanunu ve diğer bağımlı kanunlar,
 • Yönetmelik ve kararnameler,
 • Yargıtay içhatları,
 • Özel şartnameler,
 • Toplumun örf ve adetleri.

Yönetimin Değişmesi

Yönetim değişmiş olsa dahi yapılan hizmetler ve kaliteden ödün vermemek ve bunun sürekliliğini sağlamak yöneticinin as görevlerindendir. Yapının yönetimi değişmeden veya değiştikten sonra yapının geçmişi hakkında ve kat malikleri arasında nasıl bir ilişki var bunların öğrenilmesi sizlere yönetimin idaresi açısından yardımcı olacaktır.

 • Yönetim planları incelenmeli,
 • Binayı kullananlar hakkında bilgi alınmalı,(mal sahipleri, adresler vs)
 • Bina görevlisi hakkında ayrıntılı bilgi alınmalı,
 • Binanın ekipmanları hakkında bilgiler alınmalı. (Asansör, tadilatlar vs.)
 • Binadaki demirbaşların kime ait olduğunun belirlenmesi ve denetimi,
 • Binanın yapısal durumu hakkında bilgi alınmalı.

yapılan bu kısa liste farklı tesisler ve işletmeler için daha da uzayabilir.

İyibir Yönetici Olabilmek İçin

 • Yönetilen tesisin, binanın özelliklerini iyi bilmelisiniz,
 • İleriye yönelik öngörüye sahip olmalısınız. (Finansal ve yapısal öngüler vs.)
 • Düzenli ve programlı bir şekilde çalışmalısınız. (Evrak takibi, işlemlerin denetimi vs.)
 • Teknolojiyi etkili ve verimli kullanmalısınız. (Haberlesşme, reklamcılık, veri kaynakları yönetimi vs.)
 • Güleryüzlü ve kurallara kesin uymalısınız.
 • Hukuk, muhasebe ve halkla ilişkiler konularında detaylı bilgilere sahip olmanız gerkemektedir.
 • Düzenli ve doğru bilgi kayıtlarına sahip olmalısınız.