• OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP

Ssk işyeri bildirgesi kağıdı örneğini görmek için lütfen tıklayınız

Ssk İşyeri Bildirgesi Nedir?

SSK İŞYERİ Bildirgesi, İŞYERİ AÇILIŞ ya da İŞ YERİ devirleri ile iş yerinin taşınması ve Ortak Alması durumlarında Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi gereken bildirgedir. İşyerlerinin Tescil işlemleri veya SSK İŞYERİ Bildirgesi forumunun eksiksiz hatasız olarak doldurularak kuruma verilmesi gerekmektedir.

SSK İŞYERİ Bildirgesi formunun doldurularak kuruma delivery edilmesinin ardından ssk kurumu tarafından işyerine, İŞYERİ sicil Numarasi verilmektedir. İŞYERLERİ İMKB giren ve çıkan sigortalı çalışanları isten ayrılış bildirgelerini kuruma iletmek zorundadır.

İŞYERİ Bildirgesi formunda yer alan İŞYERİ sicil Numarasi alanı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından doldurulacaktır. İşyerinin unvanı, İşyerinin ADI, FAALİYET gösterdiği adres, çalisma konusu ve işyerinde çalısan ormda eksiksiz doldurulması gereken yerlerdendir. SSK İŞYERİ Bildirgesi verilme sebebi de yine formda doldurulması gereken önemli bölümler arasında yer almaktadır. Kuruluş, devir, intikal, Adres değişikliği ya da ortak durumlarında meydana gelen değişikler nedeni ile İŞYERİ Bildirgesi Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmelidir.

SSK İŞYERİ Bildirgesi işyerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu gün içerisinde Tescil edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle işyerinde meydana GELEN değişiklikler ile kuruluş gibi durumlar öncelikle kuruma met formu aracılığı ile bildirilmelidir. İŞYERİ Bildirgesi ile Birlikte İŞYERİ sahibinin nufus cüzdan fotokopisi, imza sirküleri ticaret sicil Gazetesi ile İŞYERİ AÇMA ruhsatının da yine kuruma verilmesi gerekmektedir.