• OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP

Personel Politikaları

 • SSK girişleri düzenli yapılmalıdır.
 • Yönetici Eğitimleri tam olmalıdır.
 • Bilgi-Belge Yönetimi dijital ortamda takip edilmelidir.
 • Toplantı Yönetimi yapılmalıdır.
 • Zayıf Nokta Analizi tespit edilmeli ve gereken önlemler alınmalıdır.
 • Beyin Fırtınaları düzenli olarak avm nin gelişimi için yapılmalıdır.
 • Üçüncü Taraflarlarla ilişkiler sağlam tutulmalıdır.
 • Seçim,eğitim,ödül-ceza yönetmelikleri belirlenmelidir.
 • İş kontrol listeleri çıkartılmalıdır.
 • Organizasyon Şeması oluşturulmalıdır.
 • Üst düzey ve tüm yöneticilerin öncelikle sürekli eğitimleri yapılmalıdır.
 • Hiç kimse kimseden hediye kabul etmemelidir.
 • Tercihen sigara içilmemeli.
 • Bölümler arası bilgi-belge matrisi oluşturulmalıdır.
 • Personel dosyaları düzenli tutulmalıdır.
 • Bölümler arası toplantı matrisi oluşturulmalıdır.
 • Taşeronlar ve yönetim kuruluyla düzenli toplantılar tertip edilmelidir.
 • Süreçlerin aksayan zayıf yerleri,beyin fırtınası yöntemleriyle tespit edilmeli ve çözüm gerektiren hususlar düzeltilmelidir.
 • Üçüncü taraflarla ilişkiler;karakol, hastane, belediye, valilik, itfaiye ve sivil toplum kuruluşları koordineli bir şekilde yapılmalıdır.
 • Toplam Kalite Yönetiminin ana prensiplerini uygulayanlar-uygulamaya çalışanlar başarıyı garantilerler.
 • Temel bazı basit kurallara dikkat edilmezse İstenmeyen Durumlar ile mutlaka karşılaşırsınız.