• OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP

Güvenlik

 • Giriş
 • Kriz Yönetimi
 • Alışveriş merkezini ziyaret eden kişilerin çevresinde bulunan kişilere zarar verilmesi engellenmelidir,
 • Tüm alarım sistemleri 7/24 aktif bir şekilde çalıştırılmalıdır,
 • Yangın tedbirleri eksiksiz bir şekilde alınmalı ve personele acil müdehale yapması için gerekli teknik ve pratik eğitimin verilmesi gerekmektedir,
 • Otopark yönetimi dijital olarak denetim altına alınarak gelir kaynağı elde edilebliir,
 • Kılık - kıyafet, beşeri ilişkiler eksiksiz ve alışveriş merkezi sinerjisine uymalıdır,
 • Alışveriş merkezinin güvenilir olduğu imajı herkes tarafından anlaşılacak seviyede olmalıdır,
 • Gerçekleşebilecek risklerin analizi yapılamlı ve gerekli tedbirler alınmalıdır,
 • Taşeron firma ile çalışıyorsanız, alışveriş merkezinin imajını zedelemeyecek nitelikte firmalar seçilmelidir,
 • Personelin devir hızı ve motivasyonu alışveriş merkezinin imajına uygun olmalıdır,
 • Eğitimlerin ne denli önemli olduğu vurgulanmalı ve periyodik olarak tekrarlanmalıdır,
 • Acil durumlarda alınması gereken önlem ve tedbir araçları herkesin ulşabileceği noktalarda olmalıdır,
 • Gerekli pratik eğitim yapılmalı, provalar ile eğitimlerin ne derece etkili olduğu belirlenmelidir,
 • Doğal krizler ve insani kaynaklardan dolayı ortaya çıkan krizler için acil durum tedbirleri alınmalıdır,
 • Kriz döneminde durumu idare edebilecek nitelikli personel yetiştirilmelidir,
 • Kriz araç-gereçleri her zaman aktif durumda çalışır durumda bulundurulmalıdır,
 • Kriz yönetimi şartlara bağlı olarak her zaman güncellenmelidir,