• OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP

Toplantı Sonrası Yapılacaklar

YENİ YÖNETİMİN YAPACAKLARI:

 • Kat malikleri kurulu kararları doğrultusunda İŞLETME PROJESİNİ yapmak
 • Bütün resmi defter ve evrakları kontrol edip teslim almak.
 • Apartman demirbaşlarını kontrol etmek ve zimmet defterini incelemek.
 • Kendisine aylara yönelik bir iş programı yapmak.
 • Apartman girişine yönetici ve deneticilerin ad adres ve telefonlarını yazmak.
 • İşletme projesini uygun şekilde tebliğ etmek.
 • Bankalara kat malikleri kurulunun kararının noter tasdikli suretini götürüp. yetkilerin size transferini sağlayın.
 • İmza sirküleri çıkartın.
 • Personel sözleşmelerini gözden geçirin.
 • İşletme Projesinin hukuken kesinleşme süresini bekleyin.
 • Kat malikleri ve Kiracıların yasal tebligat adresleri ile telefon fax gibi bilgilerini derleyin.
 • Kapıcılar dahil apartmanda bütün bulunanların kimliklerini bir liste haline getirip mahalle muhtarınıza tasdik ettirip mahallin kolluk kuvvetlerine veriniz.

Artık Aylık Periodik işlere dönebilirsiniz.