• OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP

Elektrik Aboneliği

ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

ELEKTRİK TARİFELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ELEKTRİK SÖZLEŞMELERİNİN MUTLAK SURETTE KULLANICI ADINA OLMASI GEREKMEKTEDİR. BU NEDENLE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ (DEVİR) SÖZLEŞMELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER ŞÖYLEDİR ;

 • MESKEN SÖZLEŞMELERİ İÇİN :

  *Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belirleyen belge.

  *Kiracı ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi

  *Nüfus cüzdanı fotokopisi

  Kira kontratı yok ise kira kontratından dolayı mal sahibi ile aralarında çıkabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğuna dair yazılı beyan ile birlikte ikametgah senedi Güvence bedeli ve damga vergisi tahsil edilir. Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.

 • MERDİVEN OTOMATİĞİ, ASANSÖR, HİDRAFOR GİBİ ORTAK KULLANIM YERLERİ APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ ADINA YAPILACAK İSE;

  *Apartman yönetimi karar defterinin Noter'den tasdikli yönetim kararının alındığı sayfanın fotokopisi.

  *Yönetim kaşesi.

  *Nüfus cüzdanı fotokopisi.

  *Yetkili kişi veya kişiler.

  Güvence bedeli ve damga vergisi tahsil edilir. Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.

 • İŞYERİ SÖZLEŞMELERİ İÇİN;
 • Şahıs Adına Yapılacak ise;

  *Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belgeleyen belge.

  *Kiracı ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi

  *Nüfus cüzdanı fotokopisi

  *Vergi levhası fotokopisi (yoksa 3 ay içerisinde getireceğine dair taahhüt alınır)

  Güvence bedeli ve damga vergisi tahsil edilir. Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.

 • Şirket Adına Yapılacak ise;

  Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belgeleyen belge.

  *Kiracı ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi.

  *Nüfus cüzdanı fotokopisi.

  *Vergi levhası fotokopisi (yoksa 3 ay içerisinde getireceğine dair taahhüt alınır).

  *İmza sirküleri.

  *Şirket kaşesi.

  *Yetki belgesi (Noterce yetki belgesi verilmiş ise imza sirküleri istenmeyebilir).

  *Yetkili kişi veya kişiler.

  Güvence bedeli ve damga vergisi tahsil edilir. Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.

  TEDAŞ'DAN İLK DEFA ELEKTRİK ALMAK İSTEYEN İSTEK SAHİPLERİNİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

 • TALEP KABULÜ

  *Tedaş'a kayıtlı yetkili bir Elektrik Mühendisi veya tesisatçısı tarafından hazırlanmış plan veya proje.

  *İstek yerine ait harici kroki.

  *Abonman (talep) kartonu.

  *Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise Tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belgeleyen belge.

  *Kiraya vermiş ise kira kontratının fotokopisi.

  *Yapı kullanma izin belgesi (iskan).

  *Yapı ruhsatı.

 • SÖZLEŞME YAPILMASI

Sözleşme esnasında ilgilisinden yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak;

 • Şirket adına yapılacak sözleşmelerde;

  *İmza Sirküleri.

  *Şirket kaşesi.

  *Nüfus cüzdanı fotokopisi.

  *Yetki belgesi (Noterce yetki belgesi verilmiş ise imza sirküleri istenmeyebilir).

  *Yetkili kişi veya kişiler.

  *Vergi levhası fotokopisi (yoksa 3 ay içerisinde getireceğine dair taahhüt alınır).

  Sözleşme bedelleri tahsil edilir.

 • Merdiven Otomatiği, Asansör, Hidrafor gibi Ortak Kullanım yerleri Apartman Yöneticiliği adına yapılacak ise;

  *Apartman yönetimi karar defterinin noterden tasdikli yönetim kararının alındığı sayfanın fotokopisi

  *Yönetim kaşesi

  *Yetkili kişi veya kişiler

  *Nüfus cüzdanı fotokopisi

  Sözleşme bedelleri tahsil edilir.