• OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP
 • OZENGROUP

Sigortalı bildirim belgesi örneğini görmek için lütfen tıklayınız

AÇIKLAMALAR

Bu belge, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 40 ıncı maddesi gereği sigortalı olarak çalışmaya başlayanların kendilerini Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirmeleri amacıyla kullanılır.

Belge noksansız, gerçeğe uygun ve okunaklı bir şekilde iki nüsha doldurulur. Birinci nüshasına NÜFUS CÜZDANININ önlü arkalı çekilmiş fotokopisi veya RESMİ MAKAMLARCA düzenlenen sureti eklenerek işyerinin bağlı bulunduğu Sigorta Müdürlüğüne verilir. İkinci nüshasının üzerine Kurumca alındığı tarih ve genel evrak numarası işlenerek sigortalı tarafından saklanmak üzere ilgiliye geri verilir.

Belgenin işe başlanılan tarihten itibaren 30 gün içinde işyerinin bağlı bulunduğu Sigorta Müdürlüğüne verilmesi gereklidir.

 • Belgenin Mahiyeti" bölümünde; İlk defa sigorta sicil numarası alacak olanlar "İlk" in karşısındaki kutuyu, daha önce sigorta sicil numarası alanlar ise "Tekrar" ın karşısındaki kutuyu (X) ile işaretleyecektir.
 • Sigorta Sicil Numarası" bölümüne; daha önce sigorta sicil numarası almış olanlar, sicil numaralarını, her rakamı bir kutucuğun içine olacak şekilde noksansız olarak yazacaklardır.
 • SİGORTALININ SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ" bölümünde;

  15 numaralı satırda; Daha önce Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) dışındaki diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi çalışmaları olanlar bu hizmetlerinin hangi Kuruma tabi olarak geçtiğini, ilgili Kurumdan verilen "Sicil / Sandık No" sunu yazacak ve bu Kurumlardan aylık alıp almadıklarını dair ilgili kutuyu (X) ile işaretleyeceklerdir.

  16 numaralı satırda; Daha önce, Sosyal Sigortalar Kurumuna (SSK) tabi çalışması olanlar en son çalıştıkları işyeri ile ilgili bilgileri yazacaklardır.

 • ÇALIŞMAYA BAŞLANILAN İŞYERİNİN" bölümünde;

  17. İşverenin Adı Soyadı / Ünvanı" satırında; İşyerinin varsa ünvanı, işyeri kişiye ait ise adı ve soyadı,

  18. İşyeri Sicil No" satırında; Biliniyorsa çalışılmaya başlanılan işyerinin Sosyal Sigortalar Kurumundaki işyeri numarası ,

  20. Beyan ve Taahhüt" satırında; Yeni girilen işyerinde çalışmaya başlanılan tarih, gün, ay, yıl olarak noksansız yazılacaktır.