• OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP

Lütfen aylık ssk bildirgesini görmek için tıklayınız.

SGK işe giriş bildirgesi

SGK İşe Giriş Bildirgesinin düzenlenme amacı sigortalıların sigorta müdürlüğüne bildirilmesidir. Bir firmada çalışmaya başlayacağınız zaman TC kimlik numaranız üzerinden firmanın kayıtlı olduğu sisteme SGK'nın verdiği şifrelerle giriş yapılır ve SGK işe giriş bildirgeniz doldurularak onaylandığı andan itibaren SGK'lı olmaya başlarsınız. Bu işlem pazartesi günleri aynı gün diğer günler bir sonraki gün işlem onayı vererek yapılır yani pazartesi günü SGK işe giriş bildirgesi verildiğinde o gün sigortanız başlar diğer günler düzenlenir ise bir sonraki gün SGK işe giriş bildirgeniz işleme alınır ve bir sonraki gün SGK'nız başlar.

SGK işe giriş bildirgesinde kimlik bilgileri yanı sıra adres bilgileri de bulunmaktadır ve aynı zamanda yaptığınız iş ve işin kolları da bildirilmektedir. SGK işe giriş bildirgesi elden de elektronik yollarla da SGK ya bildirilmektedir. Günümüzde genel de internet üzerinden bu işlemler SGK dan alınan şifrelerle yapılmaktadır.

SGK işe giriş bildirgesi doldurulurken de dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bunlardan bir tanesi ilk kez SGK'lı olacak bir kişinin bildirgesinde üst bölümdeki daha önceki sigortalılar ve ilk sigortalılar bölümünden ilk olan seçilir, eğer daha öncede SGK'lı ise daha önceki sigortalılar tekrar bölümü seçilir. Bir diğeri ise engelli ve eski hükümlü bölümü vardır Engelli raporu olan bir çalışanı normal olarak göstermekte suçtur ve dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunlardan bir tanesi de emekli bölümüdür, emekli olan kişilerde işe girerken SGK'lı gösterilmek zorundadır ama SGK bildirgesi doldurulurken üst bölümde emekli bölümü seçilerek onay verilmelidir. Emekli bir işçiye normal giriş yapılmaması için de SGK işe giriş bildirgesini doldurup onay tuşuna bastığınızda kırmızı yazı ile bu kişinin devletten para aldığı bilgisi önünüze çıkar ve geri dönüp düzeltmeniz gerekir.

SGK bildirgesi bir kişi için birkaç kez çalıştığı süre içerisinde çıkış yapmadan yapılamaz yapıldığı taktirde SGK tarafından firmaya ceza gelmektedir. SGK işe giriş bildirgesi sadece işe girişlerde doldurulmalıdır. işçi işten çıktığı taktirde de aynı belgenin çıkışı düzenlenir ve aynı şekilde SGK işten ayrılış belgesi onaylanarak işten ayrılışı gerçekleştirilir.Bu işlemlerin hepsi yasaldır.

AYLIK BILDIRGELERINIZI GEC DE OLSA MUTLAKA VERIN !

Sonucta, mufettis incelemesine tabi tutulmamak veya yuksek tutarlarda idari para cezasi ile karsilasmamak icin belgeyi suresi gectikten sonra SGK'ya vermekten cekinen isverenler,

Özel sektör işverenlerince düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin en geç takip eden ayın 23'üne kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna internet kanalıyla her ay gönderilmesi gereken bu belgelerin yoğun iş temposundan olsun, unutkanlıktan olsun kimi zaman süresi geçirildikten sonra verilmesi gibi durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

Ne var ki aylık prim ve hizmet belgelerini takip eden ayın 23'üne kadar vermeyi unutan kimi işverenler, "Aylık prim ve hizmet belgesini geç verirsek SGK müfettişleri işyeri kayıtlarımızı inceler, ondan sonra olmadık durumlarla karşılaşırız." veya "Belgenin geç verilmesinin cezası çok ağır" diyerek bu belgeleri SGK'ya vermekten çekinebilmektedirler.

Sonuçta, müfettiş incelemesine tabi tutulmamak veya yüksek tutarlarda idari para cezası ile karşılaşmamak için belgeyi süresi geçtikten sonra SGK'ya vermekten çekinen işverenler, kimi zaman sigortalıların mağduriyetine neden olmakta, kimi zaman da sigortalıların şikayeti üzerine yapılan denetimlerin ardından bu belgeleri düzenlemek zorunda kaldıklarından çok daha ağır müeyyidelerle karşı karşıya kalabilmektedirler.

Halbuki Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 103 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, yasal süresi geçirildikten sonra SGK'ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri eğer ki üç aylık süre içinde verilir ise ve belgede kayıtlı sigortalıların işe giriş bildirgeleri süresi içinde verilmiş ise, geç verilen aylık prim ve hizmet belgesi müfettiş incelemesine tabi tutulmaksızın işleme alınmaktadır.

Dolayısıyla, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi dışında ancak üç ay içinde SGK'ya vermek durumunda kalan işverenlerin, belgede kayıtlı sigortalıların işe giriş bildirgelerini SGK'ya yasal süresi içinde vermiş olmaları halinde, işyeri kayıtlarının müfettişlerce inceleneceği düşüncesiyle bu belgeleri SGK'ya vermekten çekinmelerine gerek bulunmamaktadır.

Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi dışında verdiğimiz takdirde ağır cezalarla karşılaşırız diye düşünerek bu belgeleri SGK'ya vermekten çekinen işverenlere gelince.

Yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgelerine, belgede kayıtlı sigortalı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. Ancak bu ceza tutarı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir ise trafik cezalarında olduğu gibi yalnızca 3/4'ü tahsil edilmekte, kalan 1/4'lük kısmı ise terkin edilmektedir.

Yani, 2014/Ocak ayına ait 1 sigortalının kayıtlı olduğu aylık prim ve hizmet belgesini eğer ki yasal süresi dışında verir ve tebliğ edilen cezayı da 15 gün içinde öderseniz, toplam ödeyeceğiniz ceza tutarı

978,60 / 5 = 195,72

195,72 / 4 * 3 = 146,79 TL olacaktır..

Buna karşın bildirgeyi eğer ki vermez ve sigortalının şikayeti üzerine müfettişlerce yapılan incelemeler sonucunda vermek zorunda kalırsanız, bu durumda asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası ödeme zorunda kalırsınız

Bu durumda tebliğ edilen cezayı 15 gün içinde ödediğiniz takdirde ödeyeceğiniz ceza tutarı;

978, 60 * 2 = 1.957,20

1.957,20 / 4 * 3 = 1.467,90 TL olacaktır.

Görüldüğü üzere, aylık prim ve hizmet belgesinin verilmediğinin müfettişlerce tespit edilmesi halinde karşılaşılacak ceza tutarı, kendiliğinden verilmiş olması halinde karşılaşılacak ceza tutarı ile mukayese edilemeyecek kadar ağırdır.

Bu nedenle, aylık prim ve hizmet belgelerini süresi içinde vermeyi unutan işverenlerin, belgelerini SGK'ya geç de olsa mutlaka vermeleri ve bu belgelerin müfettiş incelemesine tabi tutulmadan işleme alınmasını istiyorlarsa, üç ay içinde vermeye özen göstermeleri gerekmektedir.