• OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP

Denetçilerin nasıl bir sorumluluğu vardır?

Hiç bir kat maliki Yönetici veya denetici olmaya zorlanamaz.Denetçiler kat malikleri kuruluna karşı aynen bir vekil gibi sorumludur.Denetim kurulu kararlarında birlikte hareket etmek zorundadır.

Denetçi vefat ederse veya istifa ederse kat malikleri kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır ve usulüne uygun olarak yeni denetici seçilir.