• OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP

Binalarda Kullanılan bazı Teknik Terimler

TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Aderans :Yüzeye yapışma özelliği

Akrilik : Dış boyaların içinde kullanılan bağlayıcı reçine

Alkid : Yağ-Yağ esaslı boyaların bağlayıcısı

Astar : İlk sürülen boya katı

Aşık : Çatıda Enlemesine duran Taşıyıcı tahtalar.

Brulör : Kalorifer kazanlarında mazot püskürterek yanmayı sağlayan alet.

Çatal : Yağmur iniş borularına yandan girişi sağlayan Y şeklindeki parça.

Çörten : Yağmur derelerinin taşırma buşluk veya boruları.

Damlalık :Denizliklerin veya doğramaların altındaki ince uyuk (suyun damlayarak geri taşınmasını önler.

Denizlik : Pencere önlerindeki mermer veya mozaik kısımlar.

Dere : Çatıdaki yatay yağmur suyu taşıyıcıları.

Dirsek : Yağmur inişlerindeki dönüş parçaları.

Elastomerik Kopolimer : Esnek yapıda bir bağlayıcı reçine su izolasyonu sağlamak için.

Gider: Banyo balkon gibi yerlerdeki suların tahliyesini sağlayan süzgeç.

Gizli dere : Yağmur derelerinin dışarıdan görünmesini engelleyen bir çatı türü.

Hazne : Dereden yağmur inişine geçerken suyun inişini kolaylaştıran çinko kutu.

İmbisat : Kalorifer kazanlarında buharlaşan suyu takviye eden depo.

İniş : Yağmur sularını düşeyde taşıyan borular.

Kerpiç : Saman çamur karışımı kurutulmuş tuğlalar ile yapılmış yapı.

Kiriş :Kolonlar arasındaki betonarme yatay taşıyıcı.

Kofra : Ana sigorta.

Kolon : Betonarme sistemde düşey duran taşıyıcılar.

Konsol : Binaların genellikle 1.kattan sonra dışarıya doğru taşan kısımları; çıkıntı.

Korozyon : Paslanma sureti ile mukavemet yitirilmesi.

Limonluk : Balkon tabanındaki suyun taşmasını önleyen çıkıntı.

Mahya : Çatı düzlemlerinin kesiştikleri noktalarda kullanılan ters V biçimindeki özel kiremit.

Merkez : Sıvalardaki 90 derecelik köşeler.

Mertek :Çatıda boylamasına duran taşıyıcı tahtalar.

Oluk :Su taşyan boru.

Parapet :Çatı , teras veya balkonlardaki korkuluk duvarları.

Petek : Kaloriferlerdeki dilim.

Purjör :Kaloriferin havasını almak için dörtköşe anahtar ile açılan küçül delik.

Saçak : Binanın çatısının bina düşey cephe düzleminden taşan kısmı.

Silikon : Suyu sıva veya boya bünyesinden iten bir kimyasal sıvı.

Silikon macun:Pencere ile denizlik veya sıva arasına çekilen esnek bir mastik.

Spatula:Kazıma ve macunda kullanılan küçük boyacı küreği.

Süpürgelik:Parkelerin duvar diplerine gelen dar düşey kısmı.

Yüzey düzeltme macunu :Akrilik veya çimento bağlayıcılı yüzeyin görümünü düzgün yapan macun.